لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

اس ام اس جدایی از عشق آبان ۹۲

اس ام اس جدایی از عشقSMS Jodayi Az Eshghwikinaz.ir

بـــاد آورده را بــــاد مــی بــــرد …

قــبـول … !

اما تو که با پاهای خودت آمده بودی

چرا ؟

اس ام اس جدایی از عشق

wikinaz.irاس ام اس جدایی از عشقSMS Jodayi Az Eshghwikinaz.ir

رفت و دیگر ندارمش

تقصیر خودم بود

ته این همه شعر که برایش نوشتم

نقطه نگذاشتم

wikinaz.irاس ام اس جدایی از عشقSMS Jodayi Az Eshghwikinaz.ir

خدا خیــــر بدهد این کفش های بنـــــد دار را

که رفتنت را دقیقــــه ای به تاخیــــر می اندازنـــد

wikinaz.irاس ام اس جدایی از عشقSMS Jodayi Az Eshgh

wikinaz.ir

حافظ هم از من کلافه است

بس که آمدنت را فال گرفتم

wikinaz.irاس ام اس جدایی از عشقSMS Jodayi Az Eshghwikinaz.ir

او رفت

و این خود شعر بلندی است

wikinaz.irاس ام اس جدایی از عشقSMS Jodayi Az Eshghwikinaz.ir

جدایی به روز آدم چیزی نمی آورد

به شب آدم ، اما  !

wikinaz.irاس ام اس جدایی از عشقSMS Jodayi Az Eshghwikinaz.ir

گلم خاری شد و با بادها رفت

اثر از ناله و فریادها رفت

خیال وصل می پختیم هیهات

چه آسان می توان از یادها رفت

wikinaz.irاس ام اس جدایی از عشقSMS Jodayi Az Eshghwikinaz.ir

در یک لحظه تمام شد

او رفت

دو کلمه ای که معنای زندگی ام را برای همیشه تغییر داد

wikinaz.irاس ام اس جدایی از عشقSMS Jodayi Az Eshghwikinaz.ir

جدا که شدیم هر دو به یک احساس رسیدم

تو به فراغت من به فراقت

یک حرف تفاوت که چیز زیادی نیست

wikinaz.irاس ام اس جدایی از عشقSMS Jodayi Az Eshghwikinaz.ir

حالا که رفته ای غمگینم

به سراغ حافظ می روم

همین را می گوید :

برود از دل ِ من وز دل ِ من آن نرود

wikinaz.irاس ام اس جدایی از عشقwikinaz.ir

loading...