حوادث چون روزها سپری می شوند.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

اس ام اس عاشقانه مرداد ماه ۹۲ – جملات شاخ و فوق العاده عشقولانه

جملات عشقولانه,اس ام اس مرداد 92

ﻋﺸــــــﻖ …ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد …ﻧــــﻪ زیبایــــی …و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه ….ﻓﻘـــــــــــﻂ ” ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ ” ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ …ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ …!..

صبر کنعشق که شکل گرفتلب ، قلب ، چشم ، گویا می شودو ذهنپاک می شود از غبارآن وقتبا من باش ، همیشه ی من !…همین که قاصدکی را ،فوت کنیتا عطر نفس هایترا با خود بیاوردبرای دلم کافیست . . ....مـردنَــم را آرزوستــــاگـــر آرامگــاه ِ ابـَـدی آغــوش ِ تــو بـاشــد . . ….چرا دیوونگی نسبت به حساب نمیاد؟مثلا بگن تو چه نسبتی باهاش داری؟ منم بگم دیوونشم  . . ….به تو که میرسم مکث میکنم !انگار در زیباییت چیزی را جا گذاشته ام ، مثلا …در صدایت ، آرامشیا در چشم هایت ، زندگی….از روزی کـه تــو پـا بـه زمــیـن گــذاشـتــیگــرم شــدنــش آغــاز شــد!و هـنــوز دانـشـمـنـدان در پــی ایـنـنکــه چــرا یـخ هــای قــطــب جــنــوب آب مـیـشــوند !.

..ای کاش که من پیر شوم در بغلتبا دست تو زنجیر شوم در بغلتپرواز پر از حس رهایی ست ولیای کاش زمین گیر شوم در بغلت…عـــ ـشـ ــق میتواند …فـاحشهـ بســازد از فرشته هـا …اگــر معـشـــوق اشـتبـاهـ ـی باشــد …..www.wikinaz.ir..هرجای این سرزمینی باش !فقط هرروزخنده هایت رابرایم پســــــــــــت کن . . ….بادبادک ها هرچقدر هم که اوج بگیرند هنوز با نخ اسیر زمین اند !من اما با تو …با آغوش گرمت …با تمام بوسه هایت …روی همین زمین به اوج میرسم…اگر فکر کردى ازت خوشم میادو برام خیلى عزیزى و دلواپستمو اگه نبینمت دلم برات تنگ میشهبراى اولین بار درست فکر کردى !...چقدر خوشحــ ــال بود شیطــ ــان وقتے سیبــ را چیدم …گمان مے کرد فریب داده استــ مرانمے دانستــ تو پرسیده بودے :مرا بیشتر دوستــ دارے یا ماندن در بهشــ ــتــ را…دیـگـر هـیـچ مـزه ای دلـچـسـب نـخـواهـد بـود . .مـن تـمـامِ حـسِ چــِشـایـی ام را . .رویِ لـبـانـت . .جـا گـذاشـتـه ام . ….عاشقی می کنم!لـــــج می کنم!بد اخلاق می شوم!دست خودم نیست …ساعت و زمان هم ندارد!تــــــــو که نباشی …زندگی به کام من تلخ است …..گفتم:دوسم داری ؟گفت:بچه ای برو بزرگ شو !رفتم بزرگ شدم اما انقدر بزرگ شدم که یادم رفت دوسش داشتم…!…لاف می زدم که فراموشت خواهم کرد !کجایی که ببینی این روزها توبه ی من از گرگ ها هم مرگ تر است ……هوایت را به سمت من کج کن …این روز ها بدجور نفس تنگی گرفتم ، میگویند هوا آلوده استهر هوایی که تو در آن نباشی آلوده است !…مـادربـزرگ مـی گفـت:قلبـــت که بــی نظـم زداز همیــشه عاشق تـــری . . .اشکــت که بــی اختیــار ریخــتاز همیــشه دلتنــگ تـــری . . .شبــت کـه بـا درد گذشـــتفکــرت از همیــشه درگیـــرتـر سـت…صحبت از “دیروز و امروز و فردا” نیست ،صحبت از توست و تو یعنی “همیشه”…دست هایم را دایره وار دور دلت حلقه میکنم عزیزکم …مبادا فکر کنی “داستان اسارت” است ،این حکایت را به “زیاد خواستنت” تعبیر کن…برای مَنهمین از تو گفتن !“زندگیست”…چشمانت همرنگ قهوه است…تلخ اما…اعتیاد آور…اشتراکِمن و دریادل شوره هایی ستکه درونمان موج میزنداما هیچ کدامتو را نمک گیر نکرد…تمام خستگی هایت را یکجا میخرم …تو فقط قول بده صدای خنده هایت را به کسی نفروشی . . ….فاصله بین ذهن و دل ، عقل و عشق ، منطق و زندگی …عظیمترین فاصله هاست…ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺗﻼﻃﻢ ﺩﺍﺭﺩﺑﺎ ﺧﯿﺰﺵ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺩ…عاشق زنی شده ام“که بوی مردانگی اش”غرور مردانه ام را…دیوانه میکند !…“تو” …همان لطف خدایی که داشتنت شامل حال من شده است !..www.wikinaz.ir..پرچم یه پسر زمانی بالاست کهﻭﻗﺘﯽ ﻗﻠﺐ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺵ ﺭﺳﯿﺪ ..ﻋـــــــﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﻃﺮﻑ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﻭﻓـــــــﺎ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ !!…ارزشمندترین مکان هایی که میتوان در دنیا حضور داشت :در فکر کسیدر قلب کسیو در دعای کسی ……در سینمای چهار بُعدی چشمانتبرنده هفت سیمرغ بلورینِبهترین تماشاچی می شوم……ای دلبر ما مباش بی دل بر مایک دلبر به ، به که دوصد دل برمانه دل بر ما نه دلبر اندر بر مایا دل بر ما فرست یا دلبر ما…نفس شاید دلیلی باشد برای زندگی اما بی شک “تو” بهانه ی آنی…قلب تو قلب منهدوری تو درد منهخوشی من بودن تونبودنت مرگ منه…قـــلمم به نـوشتـــن نمی آیــد!بـــه چِــشـمـانـَم خیــره شـو ؛عــاشــقــانــه هــــای ِ مــَـرا بــخــوان ……در صدا کردن نام تویک «کجایی؟!» پنهان استیک «کاش می‌بودی»یک «کاش باشی»یک «کاش نمی‌رفتی»من نام تو راحذف به قرینه‌ی این همه دلتنگی و پرسش صدا می‌زنم…..www.wikinaz.ir.لبخند تومعجزه ی شیرینی استکه رؤیای بهشت رادر دل ِآدم زنده می کند…!…همه میگویند چشمانش رنگارنگ استاما من میگویمچشمانش عسلیستنه برای رنگشبرای اینکه شیرین ترین لحظاتمدر چشمان او خاطره شده اند . . ….پشت حـــــرف‌های یه مردپشت نوازش‌ ها… سرزنش‌ هاپشت تـــمام نـــگاه‌ های معنی‌ دارپشت ســـکوتشپشت لبخـــند‌ های پــر از رازشعـــشقیستپـــنهان تر از محبــت زنانه…ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ حسی ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭﻥ ” ﻏﻴﺮﺕ “ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ “ﺣﺴﺎﺩﺕ “ﺍﻣﺎ…ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﻴﮕﻢ ” ﻋﺸـــــــــــﻖ “ﺗﺎ ﻋﺎشـــق نباشینه غیرتی میشی نه حـســود !..www.wikinaz.ir..بعضی آدم ها را نمی شود داشت ، فقط می شود یک جور خاصی دوستشان داشت !بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آن ها !اصلا به آخرش فکر نمی کنی ، آنها برای اینند که دوستشان بداریآنهم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق ،یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست …این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشته خواهند شد !…عشق اگر عشق باشد ؛هم خنده هایت را دوست دارد ،هم گریه هایت را ….هم شادی ات را دوست دارد ؛هم غم هایت را …هم لحظه های شادابی ات را می پسندد ،هم روز های بی حوصلگی ات را …هم دقایق پر ازدحامت را همراهی میکند ،هم دقایق تنهایی ات را …عشق اگر عشق باشد ،هم زیبایی هایت را دوست دارد ،هم اخم هایت را در روزهای تلخی …هم سلامتت را می پسندد ،هم روزهای گرفتاری و بیماری همراهی ات می کند …عشق اگر عشق باشد ،با یک اتفاق ،تو را تعویض نمی کند ،همراهی ات می کند تا بهبود یابی …عشق اگر عشق باشد ،هر ثانیه دستانش در دستان توست ،در سختی و آسانی …تا ابد ..

loading...