افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

اس ام اس سکوت آبان ۹۲

اس ام اس درباره سکوتSMS DarBare Sokoot

اس ام اس درباره سکوت

wikinaz.ir

هیچ گاه به خاطر هیچکس از ارزش هایت دست نکش

چون اگر روزی آن فرد از تو دست بکشد

تو می مانی و یک   من   بی ارزش

wikinaz.irاس ام اس درباره سکوتwikinaz.ir
wikinaz.ir

دلم کار دست است

خودم بافتمش

تارش از سکوت

پودش از تنهایی

همین است که خریدار ندارد…

wikinaz.irاس ام اس درباره سکوتSMS DarBare Sokootwikinaz.ir

این روزها

دلم اصرار دارد فریاد بزند

اما من جلوی دهانش را می گیرم

وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

wikinaz.irاس ام اس درباره سکوتSMS DarBare Sokoot

wikinaz.ir

این روزها من روزه سکوت گرفته ام …

آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود

wikinaz.irاس ام اس درباره سکوتSMS DarBare Sokootwikinaz.ir

هرکس روشنایی دهد عاقبتش دار است

سقف خانه را ببین اعدام دسته جمعی چراغ ها …

wikinaz.irاس ام اس درباره سکوتSMS DarBare Sokootwikinaz.ir

سکوت..

سکوت فقط صحبت نکردن نیست…

سکوت فقط آروم بودن نیست…

سکوت فقط نگاه کردن و دم نزدن نیست…

می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

wikinaz.irاس ام اس درباره سکوتSMS DarBare Sokootwikinaz.ir

لعنتی کاشکی می دونستی

سکوتم دردها داره واسه گفتن …

wikinaz.irاس ام اس درباره سکوتSMS DarBare Sokootwikinaz.ir

گاهى سکوت مى آموزد

بودن همیشه در فریاد نیســت

اسطـــوره شدن یعنى در عین رفتــن بمــانى

یعنى باشى یـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…

wikinaz.irاس ام اس درباره سکوتSMS DarBare Sokootwikinaz.ir

بعضـى ها گــریه نمى کنند

اما از چشم هایشان معلوم است که اشــکى به بزرگى یک سکــوت

گوشه چشمشان به کمــین نشسته …

wikinaz.irاس ام اس درباره سکوتSMS DarBare Sokootwikinaz.ir

ساکت نیستم

لب هایم هم نسوخته است

تنها تمام ِ من تــاول زده از آشی که نخورده ام …

wikinaz.irاس ام اس درباره سکوتSMS DarBare Sokoot

اس ام اس درباره سکوت,اس درباره سکوت,اس مس درباره سکوت,س م س درباره سکوت,اسمس درباره سکوت,مسیج درباره سکوت,پیام کوتاه درباره سکوت,پیامک درباره سکوت,پیام درباره سکوت,جمله درباره سکوت,جملات درباره سکوت,جمله های درباره سکوت,شعر درباره سکوت,اشعار درباره سکوت,متن درباره سکوت,مطلب درباره سکوت,مطالب درباره سکوت,استاتوس درباره سکوت,اس ام اس درباره سکوت,اس درباره سکوت,اس مس درباره سکوت,س م س درباره سکوت,اسمس درباره سکوت,مسیج درباره سکوت,پیام کوتاه درباره سکوت,پیامک درباره سکوت,پیام