آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

اس ام اس فاز سنگین سیگار و خودکشی

اس ام اس سنگین فاز بالا,اس سنگین فاز بالا,اس مس سنگین فاز بالا,س م س سنگین فاز بالا,اسمس سنگین فاز بالا,مسیج سنگین فاز بالا,پیام کوتاه سنگین فاز بالا,پیامک سنگین فاز بالا,پیام سنگین فاز بالا,جمله سنگین فاز بالا,جملات سنگین فاز بالا,جمله های سنگین فاز بالا,شعر سنگین فاز بالا,اشعار سنگین فاز بالا,متن سنگین فاز بالا,مطلب سنگین فاز بالا,مطالب سنگین فاز بالا,استاتوس سنگین فاز بالا,
اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala•wikinaz.ir

صدای باران زیباترین ترانه خداست

که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند

نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم

اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala•wikinaz.ir•

صدای باران زیباترین ترانه خداست

که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند

نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم

•wikinaz.ir•اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala•wikinaz.ir•

روزگاری بیدی را شکستند

به نامردی تبر بر ریشه اش بستند

ولی افسوس همانهایی شکستند

که رورزی زیر سایه اش می نشستند

•wikinaz.ir•اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala•wikinaz.ir•

هر که گردد پاک طینت محرم دل ها شود

هر که در خون صاف گردد قابل مینا شود

از دهان گل شنیدم بر سر بازار گفت

هر که با ناکس نشیند عاقبت رسوا شود

•wikinaz.ir•اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala

•wikinaz.ir•

بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود

پسته بی مغز چون لب واکند رسوا شود

•wikinaz.ir•اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala•wikinaz.ir•

باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی

بدان که روشنی

•wikinaz.ir•اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala•wikinaz.ir•

دهان و کیف پولت را با احتیاط باز کن

زیرا بدین وسیله دست کم حیثیت و پرستیژت

دست نخورده باقی خواهد ماند

•••اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala•wikinaz.ir•

خوشی با خوبی فرق دارد

بخاطر خوبی ها از خیلی خوشی ها باید گذشت

•wikinaz.ir•اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala•wikinaz.ir•

باید تلاش کنیم

میان بودن و نبودن مان تفاوتی باشد

•wikinaz.ir•اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala•••

همیشه فکر می کردم پشت دیوارهای بلند

آدم های بزرگ زندگی می کنند

ولی حالا می دانم که بلندی دیوارها به خاطر کوچکی آدم هاست

•wikinaz.ir•اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala•wikinaz.ir•

جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد خوابمان می گیرد

دست اندازها نعمتند

•wikinaz.ir•اس ام اس سنگین فاز بالاSMS Sangin Faz Bala

loading...