اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

اس ام اس رفاقتی برای رفقا با مرام و معرفت

اس ام اس رفاقتی برای رفقا با مرام و معرفت

یک جام پر از شراب دستت باشد

تا حال من خراب دستت باشد

این چندمین پیامک است ندادی

پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد

اس ام اس رفیق با معرفت,اس رفیق با معرفت,اس مس رفیق با معرفت,س م س رفیق با معرفت,اسمس رفیق با معرفت,مسیج رفیق با معرفت,پیام کوتاه رفیق با معرفت,پیامک رفیق

اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

یک جام پر از شراب دستت باشد

تا حال من خراب دستت باشد

این چندمین پیامک است ندادی

پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

رفیق بی معرفت مثل پنجره ی رو به دیوار می مونه

چطوری پنجره ؟

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم

معرفت گنجینه ای است

که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد !

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS

•••

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی

چون بی معرفت ها که آدم نیستند

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

مرسی خوبم شما خوبی؟

چه عجب یادی از ما کردی

طرح شرمنده کردن دوستان

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

هنوز رو خاکیم یادمان نمی کنند !

وای به روزی که خاکمان کنند !

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

اگه کوه باشی بلندی

اگه دریا باشی روانی

اگه رود باشی درازی

اگه اسمون باشی وسیعی

اگه اگه ادم باشی یه اس ام اس می فرستی

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

تو ای سمبل معرفت ! کجایی ؟ سلام

این هم رسم توست ، دوستی بی کلام

ندیدم کسی ، هیچ مانند تو

یک روز خوب ، یک روز بد ، بی مرام

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

معرفت در گرانیست به هر کس ندهند

پر طاووس گران است به کرکس ندهند !

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

سلامتی رفیق بی معرفتی که

اسم ما گوشه موبایلش خاک می خوره !

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

سلام ای بی وفا ای بی مروت

سلام ای ساز گیتار محبت

سلام کردم نگی تو بی وفایی

وگرنه ما که عاشقیم بی مروت

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

این اس ام اس رو می زنم به سلامتی همه بی معرفتا

که سخت مشغول شطرنج زندگی اند

و نمی دونن ما مات رفاقتشون هستیم

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

هوار..هوار..هزار..هزار..قطار..قطار

دو پا داری..دو پا بیار..فرار

از دست رفیق بی عیار

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

زغال قلیونم..چاک لبام..آب دماغم..قرمزی چشام

بند کفشم..کش شلوارم و… نباش!

نیم کیلو باش ولی رفیق باش!

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

رفیق ما

ر : رذل   ف : فضول   ی : یاقی   ق : قورباغه!

خوب نیست.. اینجوری نباش

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

رفیق فقط تو

آخر مرامی!

تا بهت اس ندم اس نمیدی که

سگ از تو بیشتر مرام داره!

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS•••

خیلی بامرامی

اصلا مثل تو من رفیق ندارم

آخر معرفتی

ته رفیقی

ستاد رو کم کنی رفیقای بی مرام

•••اس ام اس رفیق با معرفتFriendship cognition SMS

loading...