گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

جدیدترین عکس های دمی لواتو ۲۰۱۳

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

بیوگرافی دمی لواتو

نام کامل:دمتریا دوون لواتو

تاریخ تولد:۲۰ اگست ۱۹۹۲

دوست صمیمی: مایلی سایرس

تعداد البوم:۲

لواتو در دالاس ، تگزاس متولد شد.او دارای یک خواهر بزرگتر ، به نام دالاس(Dallas) ،و یک خواهر ناتنی کوچکتر، به نام Madison De La Garza است. مادر او ، دیانا هارت (Dianna Hart) ، لیدر تماشگران Dallas Cowboys بود و هنرمند سبک country(کانتری)(غربی) ؛ پدرش ، پاتریک ، بعد از ازداوج به شهر نیو مکزیک(New Mexico)رفت و آنها در سال ۱۹۹۴ از هم طلاق گرفتند

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

دمی لواتو, عکس های دمی لواتو, جدیدترین عکس های دمی لواتو, دمی لواتو 2013, سن دمی لواتو, بیوگرافی دمی لواتو, آلبوم دمی لواتو, دمی لواتو و همسرش, اخبار جدید از دمی لواتو, عکس دمی لواتو

عکس های جدید دمی لواتو ۲۰۱۳

loading...