ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

عاقبت حمله دو دختر به باغ لیمو +عکس

سوختگی فوق “مارگاریتا درماتیتیز” نام داشته و در اثر آغشته شدن بدن به آب مرکبات ترش و سپس تابش مستقیم نور آفتاب رخ می دهد که در نهایت سوختگی جدی را در پوست انسان ایجاد می کند.

دو دختر نروژی پس از آنکه با میوه لیمو در باغی در مادرید بازیگوشی می کردند خود را در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار دادند تا همگان را یادآور یک بیماری قدیمی و فراموش شده بیندازند.

فردریکه و سلما دو دختر هفت ساله نروژی هستند که به خاطر تعطیلات در مادرید اسپانیا به سر می بردند و با دیدن باغ درختان لیمو به سمت آن رفته و شروع به تخریب آن کردند ، طوریکه دستان آنها آغشته به آب این میوه شده بود.

آنها سپس در مقابل تابش مستقیم آفتاب در ساحل قرار گرفتند تا نوعی سوختگی در پوست آنها رخ بدهد که مدتها بود برای کسی در جهان رخ نمی داد.

سوختگی فوق “مارگاریتا درماتیتیز” نام داشته و در اثر آغشته شدن بدن به آب مرکبات ترش و سپس تابش مستقیم نور آفتاب رخ می دهد که در نهایت سوختگی جدی را در پوست انسان ایجاد می کند.

این موضوع باعث شده تا دوباره پزشکان در سراسر جهان نسبت به این موضوع هشدارهای جدی را بدهند و همگان را از این اتفاق آگاه کنند.