اتحادتان را در تمام زندگی حفظ کنید تا همیشه پایدار و سرافراز باشید.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

اس ام اس عاشقانه جدید شهریور ۹۲ با موضوع سیگار

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه جدید با موضوع سیگار

انگار آخرین سهم ما از هم همین سکوت اجباریست …
این سیگار که در دستانم هست دارد میسوزد و صدایش درنمیاید … مثل من …

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

من به پای عشق تو سوختم و تنها سیگار بود که برای پر کردن جایت به پای من می سوخت …
این را بدان تو نیز روزی خواهی سوخت …
درست مثل من و سیگارم !!!

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

wikinaz.ir

یک فنجان قهوه پر
یک صندلی لهستانی نو که جیر جیر نمی کند
یک سیگار سالم روشن نشده
یه کافه روشن روشن
و ذهنی خالی از تو …

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

تو کنار می کشی … من سیگار !!!

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

بچه که بودم نقاشی میکشیدم
بزرگتر شدم از هیجان جیغ میکشیدم
فهمیدم چه خبره دور و برم ، درد کشیدم
حالا دیگه نه درد میکشم نه جیغ نه نقاشی !!!
سیگار میکشم …

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

من دیوانه نیستم
من فقط یک جور خاص که دیگران نمیتوانند سیگارم را دوست دارم …

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

تو سیگار رو خاموش کن تا بگم
چطور میشه با گریه هم دود شد
چطور میشه با خنده هم زخم خورد
چطور میشه با عشق نابود شد …

wikinaz.ir
اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

امشب می خواهم ترکت کنم مثل سیگاری که هنوز یک “بسته اش” را در جیبم دارم …

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

برایم سیگاری آتش بزن ؛ میان لب هایم بگذار و دور شو …
پر از باروتم !

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

هوای تو از دود سیگارم هم مضر تر است …
دود سیگار به سرفه ام می‌اندازد ؛ هوای تو به گریه ام !!!

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

شبی گفتم به سیگارم که از جانم چه می خواهی ؟
نوشت با خط دود خود به دردت میخورم گاهی
تو بر من مینهی آتش که درد خود کنی تسکین
من بیچاره میسوزم تو از حالم چه میدانی ؟

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

سیگار می کشم تا دود کنم خیال بودنش را …

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

بی خیال … دیگه خسته شدم !
یه سیگار روشن کردمو چشمامو بستمو خودمو سپردم به قایق شکسته ی سرنوشت …
به هرجا برد بدون منزل همون جاست …

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

wikinaz.ir

سیگار عشق نیست … آخرین پناه عاشق است …

اس ام اس عاشقانه با موضوع سیگار

نخی سیگار ، پکی عمیق و لبخند تو رووی دیوار …
دود می شویم همه با هم امشب !

loading...