ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

اس ام اس عاشقانه مرداد ۹۲ سری دوم

چهار فصل که حرفه …


فصل پنجمی هست به نام تـــــــــو ، به هوای تـــــــــو


اس ام اس عاشقانه مرداد 92


تمام حرف ها پشت سرت بود ، به دنبالت الفبا را قدم زدم ؛ تو حرف نداشتی !
* * *گرمایی بودم همیشه ، ولی بین خودمان بماندسرمایی می شوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد !
* * *تو از موسی پیامبرتری !


به جای اشاره نگاه کردی ، به جای دریا دل من شکافته شد …
* * *عاقبت یک روز که نزدیک است ، از دنیایی که در آن بی تو مرده ام زنده خواهم شد ، به سویت خواهم دوید و تا ابد در آغوشت جان خواهم داد !* * *راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم ، میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم ، میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد …


تو فقط برای منی !
* * *دلم خیابانی میخواهد هزار طرفه به سوی خانه تـــــــو !
* * *چقدر کم توقع شده ام ، نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را ؛ همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست ، مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست !
* * *
مشترک گرامی !تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد !” همراه آخر “
* * *هـمه در دنیـا کـسی را دارنــد،بــرای خودشــان“خــُسـرو” و “شیـــرین” . . . “لیـلی” و “مـَجنــون”“رامیـن” و “ویـس” . . . “پیــرمــَرد” و “پیرزَن”“تــو” و “اون” . . .“مــَن” و “تــَنهـآیی . . .”
* * *آب رسانا نیستوگرنه زیر بارانبه تو رسیده بودم  . . .
* * *از تـــــمام دنیـــــــــاشانــه ای مــی خواهـم برای ســـرم ،و ســــری بـــــــرای شــــــــــانــ ـــه ام !کســی خستــــه نیسـت از این بالــش هــای پری ؟!
* * *حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاستتو که باشی ..هر روز را .. نـه!هر ثانیه را .. عشق است !!
* * *ایـنـکـــه


میـان دسـتـانَـت


لـحـظـه ای* چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم…


و دنـیــــا بـــه سکـوت صـــدای*


نَـفَـس هــایَـت فــــرو رَوَد


نمیــــدانــــــی* …


چه هـیـجـــانــــی* ست …
* * *میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنمبه شرطی که دست دیگرم را تو گرفته باشی . . .
* * *همه میگن عشق یعنیدوست داشتن ..امامن میگم عشق یعنییکی مثل تو داشتن . . .
* * *
لحظه‌ های با تو بودن … از عمرم حساب نمی شونداز آخرتم حساب می شوند ، از بهشت . . .
* * *
خون می چکد از تیغ نگاهی که تو داریفریاد از آن چشم سیاهی که تو داریهرچند گلی نیست به خوش چشمی نرگسدر خواب ندیده است نگاهی که تو داری . . .
* * *
خـاتـونبگو که حضرتِ خالقخودش تو را وقتی که آفریدچه مدت نگاه کرد ؟؟!
* * *
وقتی خسته اموقتی کلافموقتی دلتنگمبشقاب ها را نمی شکنمشیشه ها را نمی شکنمغرورم را نمی شکنمدلت را نمی شکنمدر این دل تنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسداین بغض لعنتی است …که میشکنم

حیف که روی تو غیرت دارم،

وگرنه روسریت را

از همین سطر باز می کردم

که همه ببینند

چه خیالی بافته ام

از موهایت…

.

.

.

زلیخا!!!

جان یوسفت راستش را بگو؛

به خدایت چه گفتی که اینطور پا در میانی کرد؟؟؟

.

wikinaz.ir

.

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست!

مرا شاد می کند!

لبخند را به دنیایم هدیه می کند..

حتی این روزها گاهی پرواز میکنم

من این دوست داشتن رو بیشتر از هرچیزی تو این دنیا دوست دارم

* ممنونم که کنارم

.

.

.

نمی دانم عشق چیست وچگونه سپری میشود ولی میدانم عشق دردی است شدیدتر از تمام دردهای دیگر زیرا درعین حال روح وقلب و کالبد را رنج میدهد.

.

.

.

یک اعتراف!

من حتی سردیهاشو بیشتر از محبتو عشق یکی دیگه دوس دارم…

تو باش و هر چه خواهی کن فقط باش..

.

.

.

چه لذتی دارد دعوا کردن باتو ! اعصاب خوردیهایش به کنار !

به کشیدن یک نخ سیگار در بالکن می ارزد….

هرچه سیگار دارم در استکان جمع میشود . هرچه دوستت دارم در گلو…….

.

.

.

” دوری ” دورت نمی کند

وقتی در امن ترین جای اندیشه ام نشسته ای…

.

.

.

یه دریا تو نگاهت هست

که من درگیر رویاشم

همینجوری نگاهم کن

میخوام درگیرِ تــو بــــاشــمـ

.

سیگاریم کرد با رفتنش …

ان که به قلیون کشیدنم گیر میداد…

. .

wikinaz.ir

همه چیز تقصیر تو نبود ، من هم مقصر بودم که احمقانه باور کرده بودم بودن در عین نبودنت را …

این کلمات از نبودنت می آیند

خدایا مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت ؟

loading...