نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

عکسهای از حضور گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳

عکسهای از حضور گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش 2013

جدیدترین عکس های گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش

گلشیفته فراهانی ،مارتین اسکورسیزی ،پاتریشیا کلارکسون و ماریون کوتیلارد در فستیوال ۲۰۱۳ Marrakech International Film روز گذشته (۷ دسامبر) در مراکش حاضر شدند .

عکسهای گلشیفته فراهانی و ماریون کوتیلارد در جشنواره ۲۰۱۳ Marrakech International Film

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش 2013

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳
عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش 2013

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳
عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش 2013

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳
عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش 2013

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳
عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش 2013

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳
عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش 2013

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳
عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش 2013

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳
عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش 2013

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳
عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش 2013

عکسهای جدید گلشیفته فراهانی در فستیوال مراکش ۲۰۱۳