هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

خلاصه داستان قسمت آخر سریال خاطرات تلخ + عکس

 خلاصه داستان قسمت آخر سریال خاطرات تلخ + عکس

بنا به درخواست مکرر کاربران فهیم سایت ویکی ناز خلاصه قسمت آخر سریال خاطرات تلخ را برای شما عزیزات قرار دادیم .

نهال وسوزان (مادر سلیم ) دوستهای صمیمی مثل مژگان و نالان بودن، نهال ( اسمها تو ایران نمیدونم چیه) مادر مژگان برای انتقام از روؤف (پدر سلیم) و سوزان(که او باعث شده که نهال و شوهرش تصادف کنن شوهرش میمره) امده مادر نهال در خانه ی سوزان خدمتکار بود پدر سوزان با مادر نهال رابطه برقرار میکنه و خدمتکار(مادر نهال) باردار میشه و نهال بدنیا میاد سوزان و نهال خواهرن ، دوست فریداز خدمتکار توی خونه سوزان باهم نامزد میشن فرید و دوستش برای جنگ به قبرص میرن فرید زخمی میشه و حافظه اش از دست میده دوست فرید به استانبول میاد و خبر میده فرید مرده ،مژگان میفهمه از خونه بیرون میره مژگان از فرید باردار میشه نهال با روؤف تو شرکت باهم شریک میشن نالان عاشق یه دکتر (زن وبچه ) میشه نهال به نالان نزدیکتر میشه تا انتقامش از خواهرش سوزان بگیره نهال به نالان یه خونه میده تا نالان و دکتر(کرم) باهم همدیگر ببینن نالان و دکتر ازخونه بیرون میان روزنامه نگاران از اونا عکس میگرن و نالان همه چی به سلیم میگه کار نهاله،سلیم هم پدرش میگه روؤف از کارهای نهال میفهمه فرید به استانبول میاد نهال فرید رو کنار ساحل میبینه باخودش میبره تا باهاش کار کنه نهال از فرید میخواد تا مراقب کارهای سوزان باشه اونم بدونه اون کیه قبول میکنه سوزان خونه مژگان میره فرید هم اونجاست مژگان میخواست از پنجره نگاه کنه فرید رفته مژگان گریه میکنه میره ساحل فرید نهال میشناسه جایی که نهال دیده میره ساحل مژگان میبینه و حافظه اش بدست میاره سلیم با دختری که تو شرکته از هم جدا میشه (سریالش کامل نیست) نهال نمیدونه مژگان زنده ست و نه مژگان میدونه مادرش زنده ست نهال هم نمیدونه روؤف از دخترش(مژگان) مراقبت میکرده وخانواده تا الان نمیدونن که فرید زندست.

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

سریال ترکی خاطرات تلخ ,عکس های سریال ترکی خاطرات تلخ , داستان سریال ترکی خاطرات تلخ
عکس بازیگران سریال خاطرات تلخ

ازیگران سریال خاطرات تلخ

loading...